Ejendomsadministration

N

Andelsboligforeninger

N

Ejerforeninger

N

Grundejerforeninger

N

Gårdlaug

Ejendomsadministration

Allan Glud ejendomsadministration ApS administrerer alle typer af ejendomme, der primært er beliggende i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vores administration arbejder i et integreret netværk med advokatfirmaet, og vi løser alle forekommende administrative opgaver.

Vi lægger vægt på, at det skal være nemt, fleksibelt og billigt for vores kunder, samt at vi er let tilgængelige i dagligdagen. Derudover kan vores kunder forvente en hurtigt reaktion på enhver henvendelse.

Vi beskæftiger os med professionel administration af:

 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Erhvervs- og boligudlejningsejendomme
 • Grundejerforeninger
 • Gårdlaug

Vores bistand aftales individuelt, men består bl.a. af følgende:

 • Administrative opgave
 • Regnskabsmæssige opgaver
 • Rådgivning til bestyrelse og medlemmer
 • Mødedeltagelse, generalforsamlinger

Vi udfører al nødvendig bistand indenfor ejendomsadministration som eksempel:

 • Byggesager
 • Foreningsretlige spørgsmål
 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Gennemførelse af finansiering og låneomlægning

Fokusområder

Omprioritering

Vi fokuserer på muligheden for at fortage omprioritering, eller anden form for låneomlægning på de ejendomme som vi administrerer med henblik på at forbedre ejendommens økonomi.

Vi har altid et vågent øje med renteudviklingen og ved at være opmærksom på de finansielle markeder, sørger vi for at vores kunder opnår de mest gunstige lån i deres ejendom.

Vi kan hjælpe dem med at optimere deres finansiering således at jeres forening få en billigere og mere fleksibel økonomi.

Byggesager

Vi medvirker ved byggesager hos både ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Byggesager sker normalt i tæt samarbejde med bestyrelsen og med foreningens øvrige eksterne rådgivere som arkitekt, ingeniør, bank og kreditforening.

Byggesagen gennemføres med baggrund i et grundigt udarbejdet beslutningsgrundlag, indeholdende finansieringsplan som fremlægges og behandles på foreningens generalforsamling.

Byggesagen udføres til en i forvejen aftalt fast honorar.

Vi sørger for fremskaffelse af finansiering og trækker i alle trådende ved byggeriets udførelse.

Udlejningsejendomme

Ejendomsadministrationen har erfaring med alle typer af udlejningsejendomme.

Lige fra ejendomme med blot et enkelt erhvervslejemål over de såkaldte småhusejendomme ( højst 6 boliglejemål), til ejendomme, hvor reglerne om omkostningsbestemt husleje er gældende, herunder såvel ejendomme med som uden beboerrepræsententation.

Vor ydelse er helt afhængig af den enkelte ejendoms karakter og skræddersyes den enkelte udlejers ønsker og behov.

Vi deltager i den forbindelse gerne i et uforpligtende møde, hvor ønsker og behov kan afdækkes.

Vort prisniveau er særdeles konkurrencedygtigt og vi giver naturligvis gerne et uforpligtende tilbud på administration af din udlejningsejendom.

Ejerforeninger

Ejendomsadministrationen har erfaring med små samt store ejerforeninger.

Administrationen skræddersyes den enkelte forenings ønsker og behov. Vi deltager i den forbindelse gerne i et uforpligtende møde, hvor ønsker og behov kan afdækkes. Det er vor erfaring at vort prisniveau er særdeles konkurrencedygtigt.

Vi giver naturligvis gerne et uforpligtende tilbud på administration af din ejerforening.

Andelsoverdragelser

Ejendomsadministrationen har stor erfaring med andelsoverdragelse, og forestår udarbejdelse af alle dokumenter m.v. i forbindelse med en overdragelse.

Vi udarbejder og ekspederer overdragelsesaftaler, eventuelt garantidokumenter samt andelsbeviser m.v. og sørger for korrekt opgørelse og afregning af købssummen.

Andelsboliger

Vi er specialister i alle forhold omkring andelsboligforeninger og rådgiver samt varetager foreningens interesser indenfor bl.a.:

 • Beregning og fastsættelse af den lovlige andelsværdi
 • Finansiering – herunder mulighed for låneomlægning og optimering
 • Planlægger og gennemfører byggesager
 • Kontakt til forsikringsselskab og skadesbehandling samt andre leverandører, samarbejdspartnere og interessenter
 • Overvåger den økonomiske drift